Thomaston Royal Suite Towels- 100% Cotton - Dobby Border - 16" X 30"