Thomaston Royal Suite Towels-100% Cotton - Dobby Border - 22" X 34"