Thomaston Royal Suite Towels- 100% Cotton - Dobby Border - 13" X 13"