Thomaston Royal Suite Towels- 100% Cotton - Dobby Border - 27" X 50"